รับงาน CUTTING TOOLS และ COATING TOOLS ตามแบบ

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride(TiN), Chromium Nitride(CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride(TiCN), Aluminium Titanium Nitride(AlTiN)

Read More