รับงาน CUTTING TOOLS และ COATING TOOLS ตามแบบ

CUTTING TOOLS

CUTTING TOOLS

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

Ball Endmill

Ball Endmill

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

Metal Saw/Side Cutter

Metal Saw/Side Cutter

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

Drill/Step Drill

Drill/Step Drill

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

Special Tools

Special Tools

รับงาน CUTTING TOOLS เช่น Ball Endmill, Metal Saw/Side Cutter, Drill/Step Drill, Special Tools

COATING TOOLS

COATING TOOLS

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride(TiN), Chromium Nitride(CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride(TiCN), Aluminium Titanium Nitride(AlTiN)

Titanium Nitride (TiN)

Titanium Nitride (TiN)

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride(TiN), Chromium Nitride(CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride(TiCN), Aluminium Titanium Nitride(AlTiN)

Chromium Nitride (CrN)

Chromium Nitride (CrN)

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride (TiN), Chromium Nitride (CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride (TiCN), Aluminium Titanium Nitride (AlTiN)

Diamond-Like Carbon (DLC)

Diamond-Like Carbon (DLC)

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride(TiN), Chromium Nitride(CrN), Diamond-Like Carbon (DLC), Titanium Carbon-Nitride(TiCN), Aluminium Titanium Nitride(AlTiN)

Titanium Carbon-Nitride (TiCN)

Titanium Carbon-Nitride (TiCN)

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride(TiN), Chromium Nitride(CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride(TiCN), Aluminium Titanium Nitride(AlTiN)

Aluminium Titanium Nitride (AlTiN)

Aluminium Titanium Nitride (AlTiN)

รับงาน  COATING เช่น Titanium Nitride (TiN), Chromium Nitride (CrN), Diamond-Like Carbon(DLC), Titanium Carbon-Nitride (TiCN), Aluminium Titanium Nitride (AlTiN)