X-LIFT

รับ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เอ็กซ์ลิฟท์ (x-lift) ระบบไฟฟ้า-ไฮโดรลิค ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ การใช้งาน ( make to order ) เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา วางระบบ และออกแบบ X-Lift | อุตสาหกรรมทุกประเภท - ลิฟท์รถยก - ลิฟท์โหลดสินค้า X-Lift | ประเภท ลิฟท์บ้าน X-Lift | ประเภท ออกแบบ สั่งทำพิเศษ X-Lift | ลิฟท์ออกแบบตามความต้องการลูกค้า  1,000 – 10,000 Kg.